“NOSALTRES ELS FUSTERIANS” Universitat Miguel Hernandez d’Elx. 2012“NOSALTRES ELS FUSTERIANS” Universitat Miguel Hernandez de Elche. 2012“NOSALTRES ELS FUSTERIANS” Universitat Miguel Hernandez de Elche. 2012“NOSALTRES ELS FUSTERIANS” Universitat Miguel Hernandez de Elche. 2012

a fuster rossello

Mostra de poética Visual

EL VICERECTORAT DE CULTURA I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX ORGANITZA L’EXPOSICIÓ DE POESIA EXPERIMENTAL “NOSALTRES ELS FUSTERIANS”, EN HOMENATGE AL 50É ANIVERSARI DE L’ASSAIG “NOSALTRES ELS VALENCIANS” DE JOAN FUSTER. LA MOSTRA S’INAUGURARÀ EL PROPER 15 DE NOVEMBRE, A LES 12:00 HORES, A LA SALA D’EXPOSICIONS DE L’EDIFICI RECTORAT I CONSELL SOCIAL DEL CAMPUS D’ELX.

El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat Miguel Hernández d’Elx ha organitzat l’Exposició de poètica experimental “Nosaltres els Fusterians”, que s’inaugurarà el proper dia 15 de novembre a les 12:00 hores a la Sala d’Exposicions de l’Edifici Rectorat i Consell Social.

“Nosaltres els Fusterians” vol ser, si més no, un homenatge, o una celebració, del 50è aniversari de la publicació de “Nosaltres els valencians”, text fonamental de l’assagista Joan Fuster. Els 46 artistes que ens han prestat la seua col·laboració, la seua intuició i el seu talent són els següents: María Alemany, Francisco Aliseda, Julián Alonso, Juanma Barrado, Manuel Calvarro, Agustín Calvo, Tomás Camacho, José Luis Campal, Xavier Canals, Ángela Caporaso, Josep Castellano, Corporación Semiótica Galega, Gilberto Dobon, Bartomeu Ferrando, Raúl Gálvez, Joaquín Gómez, Ascen González, Fabio Guzmán, Ibírico, Jesús Antonio Jiménez Elvira, Miguel Jiménez, Isabel Jover, Joan Llorens, Martínez Gómez de Albacete, Antoni Miró, Manuel Morales, María Dolores Mulà, Antonio Orihuela, Julia Otxoa, Carmen Peralto, Francisco Peralto, Rafael Peralto,Joan Puche, Sergi Quinyonero, César Reglero, J. Ricart, Jordi Rodríguez-Amat, Josep María Rosselló, Joaquim Sancho, Julián Santos, Javier Seco, Josep Sou, Pere Sousa, Ricardo Ugarte, Silvia Viana y Nelo Vilar.

El món de Joan Fuster és pensament, però també actitud sense reserva. Dues coses ben principals. Potser l’equilibri entre dues intensitats. El pensament il·lumina els miralls de la conducta, per a residenciar el fet d’humanitat. Ens cal la poesia, però necessitem el poeta. I tot, i tots, vinculats per l’audàcia de sentir-se pròxims a l’exercici social del compromís necessari. També llibertat. I les imatges que acaricien l’existència.

L’exposició es podrà visitar a la Sala d’Exposicions de l’Edifici Rectorat del Campus d’Elx fins el 10 de gener de 2013, en horari de 9 a 21 horas de dilluns a divendres i els dissabtes de 9 a 13 hores.

Elx, 5 de novembre de 2012

a fuster rossello

Muestra de poética Visual

EL VICERECTORAT DE CULTURA I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX ORGANITZA L’EXPOSICIÓ DE POESIA EXPERIMENTAL “NOSALTRES ELS FUSTERIANS”, EN HOMENATGE AL 50É ANIVERSARI DE L’ASSAIG “NOSALTRES ELS VALENCIANS” DE JOAN FUSTER. LA MOSTRA S’INAUGURARÀ EL PROPER 15 DE NOVEMBRE, A LES 12:00 HORES, A LA SALA D’EXPOSICIONS DE L’EDIFICI RECTORAT I CONSELL SOCIAL DEL CAMPUS D’ELX.

El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat Miguel Hernández d’Elx ha organitzat l’Exposició de poètica experimental “Nosaltres els Fusterians”, que s’inaugurarà el proper dia 15 de novembre a les 12:00 hores a la Sala d’Exposicions de l’Edifici Rectorat i Consell Social.

“Nosaltres els Fusterians” vol ser, si més no, un homenatge, o una celebració, del 50è aniversari de la publicació de “Nosaltres els valencians”, text fonamental de l’assagista Joan Fuster. Els 46 artistes que ens han prestat la seua col·laboració, la seua intuició i el seu talent són els següents: María Alemany, Francisco Aliseda, Julián Alonso, Juanma Barrado, Manuel Calvarro, Agustín Calvo, Tomás Camacho, José Luis Campal, Xavier Canals, Ángela Caporaso, Josep Castellano, Corporación Semiótica Galega, Gilberto Dobon, Bartomeu Ferrando, Raúl Gálvez, Joaquín Gómez, Ascen González, Fabio Guzmán, Ibírico, Jesús Antonio Jiménez Elvira, Miguel Jiménez, Isabel Jover, Joan Llorens, Martínez Gómez de Albacete, Antoni Miró, Manuel Morales, María Dolores Mulà, Antonio Orihuela, Julia Otxoa, Carmen Peralto, Francisco Peralto, Rafael Peralto,Joan Puche, Sergi Quinyonero, César Reglero, J. Ricart, Jordi Rodríguez-Amat, Josep María Rosselló, Joaquim Sancho, Julián Santos, Javier Seco, Josep Sou, Pere Sousa, Ricardo Ugarte, Silvia Viana y Nelo Vilar.

El món de Joan Fuster és pensament, però també actitud sense reserva. Dues coses ben principals. Potser l’equilibri entre dues intensitats. El pensament il·lumina els miralls de la conducta, per a residenciar el fet d’humanitat. Ens cal la poesia, però necessitem el poeta. I tot, i tots, vinculats per l’audàcia de sentir-se pròxims a l’exercici social del compromís necessari. També llibertat. I les imatges que acaricien l’existència.

L’exposició es podrà visitar a la Sala d’Exposicions de l’Edifici Rectorat del Campus d’Elx fins el 10 de gener de 2013, en horari de 9 a 21 horas de dilluns a divendres i els dissabtes de 9 a 13 hores.

Elx, 5 de novembre de 2012

a fuster rossello

Exhibition of Visual Poetic

EL VICERECTORAT DE CULTURA I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX ORGANITZA L’EXPOSICIÓ DE POESIA EXPERIMENTAL “NOSALTRES ELS FUSTERIANS”, EN HOMENATGE AL 50É ANIVERSARI DE L’ASSAIG “NOSALTRES ELS VALENCIANS” DE JOAN FUSTER. LA MOSTRA S’INAUGURARÀ EL PROPER 15 DE NOVEMBRE, A LES 12:00 HORES, A LA SALA D’EXPOSICIONS DE L’EDIFICI RECTORAT I CONSELL SOCIAL DEL CAMPUS D’ELX.

El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat Miguel Hernández d’Elx ha organitzat l’Exposició de poètica experimental “Nosaltres els Fusterians”, que s’inaugurarà el proper dia 15 de novembre a les 12:00 hores a la Sala d’Exposicions de l’Edifici Rectorat i Consell Social.

“Nosaltres els Fusterians” vol ser, si més no, un homenatge, o una celebració, del 50è aniversari de la publicació de “Nosaltres els valencians”, text fonamental de l’assagista Joan Fuster. Els 46 artistes que ens han prestat la seua col·laboració, la seua intuició i el seu talent són els següents: María Alemany, Francisco Aliseda, Julián Alonso, Juanma Barrado, Manuel Calvarro, Agustín Calvo, Tomás Camacho, José Luis Campal, Xavier Canals, Ángela Caporaso, Josep Castellano, Corporación Semiótica Galega, Gilberto Dobon, Bartomeu Ferrando, Raúl Gálvez, Joaquín Gómez, Ascen González, Fabio Guzmán, Ibírico, Jesús Antonio Jiménez Elvira, Miguel Jiménez, Isabel Jover, Joan Llorens, Martínez Gómez de Albacete, Antoni Miró, Manuel Morales, María Dolores Mulà, Antonio Orihuela, Julia Otxoa, Carmen Peralto, Francisco Peralto, Rafael Peralto,Joan Puche, Sergi Quinyonero, César Reglero, J. Ricart, Jordi Rodríguez-Amat, Josep María Rosselló, Joaquim Sancho, Julián Santos, Javier Seco, Josep Sou, Pere Sousa, Ricardo Ugarte, Silvia Viana y Nelo Vilar.

El món de Joan Fuster és pensament, però també actitud sense reserva. Dues coses ben principals. Potser l’equilibri entre dues intensitats. El pensament il·lumina els miralls de la conducta, per a residenciar el fet d’humanitat. Ens cal la poesia, però necessitem el poeta. I tot, i tots, vinculats per l’audàcia de sentir-se pròxims a l’exercici social del compromís necessari. També llibertat. I les imatges que acaricien l’existència.

L’exposició es podrà visitar a la Sala d’Exposicions de l’Edifici Rectorat del Campus d’Elx fins el 10 de gener de 2013, en horari de 9 a 21 horas de dilluns a divendres i els dissabtes de 9 a 13 hores.

Elx, 5 de novembre de 2012

a fuster rossello

Пример визуального Поэтический

EL VICERECTORAT DE CULTURA I EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE LA UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D’ELX ORGANITZA L’EXPOSICIÓ DE POESIA EXPERIMENTAL “NOSALTRES ELS FUSTERIANS”, EN HOMENATGE AL 50É ANIVERSARI DE L’ASSAIG “NOSALTRES ELS VALENCIANS” DE JOAN FUSTER. LA MOSTRA S’INAUGURARÀ EL PROPER 15 DE NOVEMBRE, A LES 12:00 HORES, A LA SALA D’EXPOSICIONS DE L’EDIFICI RECTORAT I CONSELL SOCIAL DEL CAMPUS D’ELX.

El Vicerectorat de Cultura i Extensió Universitària de la Universitat Miguel Hernández d’Elx ha organitzat l’Exposició de poètica experimental “Nosaltres els Fusterians”, que s’inaugurarà el proper dia 15 de novembre a les 12:00 hores a la Sala d’Exposicions de l’Edifici Rectorat i Consell Social.

“Nosaltres els Fusterians” vol ser, si més no, un homenatge, o una celebració, del 50è aniversari de la publicació de “Nosaltres els valencians”, text fonamental de l’assagista Joan Fuster. Els 46 artistes que ens han prestat la seua col·laboració, la seua intuició i el seu talent són els següents: María Alemany, Francisco Aliseda, Julián Alonso, Juanma Barrado, Manuel Calvarro, Agustín Calvo, Tomás Camacho, José Luis Campal, Xavier Canals, Ángela Caporaso, Josep Castellano, Corporación Semiótica Galega, Gilberto Dobon, Bartomeu Ferrando, Raúl Gálvez, Joaquín Gómez, Ascen González, Fabio Guzmán, Ibírico, Jesús Antonio Jiménez Elvira, Miguel Jiménez, Isabel Jover, Joan Llorens, Martínez Gómez de Albacete, Antoni Miró, Manuel Morales, María Dolores Mulà, Antonio Orihuela, Julia Otxoa, Carmen Peralto, Francisco Peralto, Rafael Peralto,Joan Puche, Sergi Quinyonero, César Reglero, J. Ricart, Jordi Rodríguez-Amat, Josep María Rosselló, Joaquim Sancho, Julián Santos, Javier Seco, Josep Sou, Pere Sousa, Ricardo Ugarte, Silvia Viana y Nelo Vilar.

El món de Joan Fuster és pensament, però també actitud sense reserva. Dues coses ben principals. Potser l’equilibri entre dues intensitats. El pensament il·lumina els miralls de la conducta, per a residenciar el fet d’humanitat. Ens cal la poesia, però necessitem el poeta. I tot, i tots, vinculats per l’audàcia de sentir-se pròxims a l’exercici social del compromís necessari. També llibertat. I les imatges que acaricien l’existència.

L’exposició es podrà visitar a la Sala d’Exposicions de l’Edifici Rectorat del Campus d’Elx fins el 10 de gener de 2013, en horari de 9 a 21 horas de dilluns a divendres i els dissabtes de 9 a 13 hores.

Elx, 5 de novembre de 2012

Comments

comments

Comments are closed.