A RAMON CATAFAU VIDAL

Rossello Catafau

Un dels treballs de l’artista jove, és el de visitar galeries d’art, per trobar les qui li representin i li venguin la seva obra. Jo, el 1968, a Tarragona estant, anava donant pals de

More